Munkbrarup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Munkbrarup kirke

Munkbrarup kirke

Kirken er opført i 1175-1200 af granitkvadre. Den oprindelige bygning bestod af kor med apsis og skib. Efter en brand i 1582 lod Hertug Hans d.y. (bror til Frederik II) kirken genopbygge med flad østmur, forhøjede mure og tårn. Murforhøjelsen er udført i munkesten. Udsmykning og halvrunde sten fra apsis ses i murværket. Den oprindelige sydportal er bevaret. Den har tredobbelte søjler og knytter sig til Petersportalen i Slesvig Domkirke. I gavlfeltet ses den velsignende Kristus på tronstol flankeret af Peter med nøgle og Paulus med bog. I buens top ses en løve overvinde et menneske og øverst et menneske, der rider på en løve og flår dens gab op.

Munkbrarup sogn nævnes første gang i Kong Valdemars jordebog i 1209 som Holdenæs-Brathorp. Indtil da hørte kirken under Husby herred, men i 1209 blev kirken overdraget til det nyanlagte cistercienserkloster i Ryd. Kirken var viet til Laurentius og hørte under klosteret til dets nedlæggelse efter reformationen.

Sydportal

Skib mod øst

Døbefont

Ved ombygningen i 1582 fik kirken indbygget hvælv. Disse hvælv og senere ændringer blev fjernet ved restaureringen i 1936. Kirken fremstår nu med flade lofter og i en middelalderlig stil, som dog ikke er oprindelig, idet loftet blev hævet betydeligt i 1582. Alter og døbefont stammer fra den oprindelige kirke. Den tidligere hovedaltertavle hænger nu på nordvæggen, det er den ældste protestantiske altertavle i Slesvig-Holsten. Tavlen indeholder et skrin med et lille rejsealter i alabast, formodentlig udført o.1560 på Cornelis Floris de Vriendt's værksted i Antwerpen (1514-1605). Det tosidede korbuekrucifiks er fra midten af 1400-tallet, det stammer formodentlig fra det nedlagte Ryd kloster. Prædikestolen er udført på Henrik Ringeringcks værksted i Flensborg o.1600. Orgelfacaden er fra 1740.