Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Koret set fra øst

Nordre sideskib

Dørfløj i vestportalen

Skibet set mod øst

Indskrift i korets østkappe

Kongevåben i skibets østhvælv

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Døbefont af Jais Nielsen (1)

Døbefont af Jais Nielsen (2)

Døbefont af Jais Nielsen (3)

Døbefont af Jais Nielsen (4)

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Skibet set mod vest fra koret

Markus på korgitteret

Orgel

Kong Hans kapel

Kong Hans kapel, østkappe

Kong Hans kapel, nordkappe

Dåbsgitter

Epitafium over Peder Lassen og hustru (1619)

Orlogsskibet Epeneser i søndre sideskib (1796)