Mellerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Mellerup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Mellerup kirke

Støvring hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af kvadersten over skråkantsokkel. Begge døre er bevaret, norddøren tilmuret med tovsnoning på overliggeren, syddøren stadig i brug men noget forrykket i forhold til norddøren. I kirkens nordmur ses to oprindelige vinduer. Våbenhuset i munkesten stammer fra senmiddelalderen.

Den runde korbue er bevaret med uprofilerede kragsten. Altertavlen i renæssance bærer årstallet 1621 og bogstaverne M P T, i storfeltet ses en kopi efter Leonardos Nadver, maleriet flankeres af vinger, i topstykket ses Himmelfarten, altertavlen har tidligere båret våben for Eske Brock og Christence Viffert. Prædikestolen fra 1634 har dobbeltsøjler og evangelister i felterne, opgangen til prædikestolen er gennem triumfvæggen. Over korbuen er ophængt et korbuekrucifiks fra 1300-tallet.

Den romanske granitfont har tovsnoning om mundingsranden og firkantet fod med hjørnekløer. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.