Medelby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Medelby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Medelby kirke

Skibet er opført i romansk tid af granitkvadre. Nord og sydportal samt nogle romanske vinduer i skibets nordmur er bevaret, den rundbuede sydportal har en tympanon, der er meget nedslidt, man kan dog ane nogle streger, som muligvis er en Traditio Legis (Frontalt siddende Kristus, der overrækker nøgle og bog til Peter og Paulus). Skibet blev forlænget mod vest i 1709. Tagrytteren og koret er opført i 1765, om det tidligere kor vides intet.

Altertavlen er en sengotisk altertavle med korsfæstelsen i midterpartiet flankeret af felter med apostelfigurer, i topfeltet ses Nadveren. Tavlen dateres til slutningen af 1400-tallet og blev renoveret af Sönnich Hinrichsen i 1766, predellaen stammer fra 1630. Tavlen blev senest renoveret i 1998. Prædikestolen er sammensat af en prædikestol fra 1581 og en prædikestol fra 1631. På skibets sydvæg er ophængt en krucifiksgruppe fra o.1500. På nordvæggen er opsat et pulpitur fra 1734 med 32 malerier, der fremstiller bibelske scener fra Skabelsen til Himmelfarten.

Den romanske granitfont har ranker på kummen, højt skaft med vulst og firkantet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Den sydlige gruppe.