Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Del af det gamle kloster vest for kirken

Koret set fra øst

Romanske bygningsfragmenter ved korets østmur

Romanske bygningsfragmenter ved korets østmur

Romanske bygningsfragmenter ved korets østmur

Romanske bygningsfragmenter ved korets østmur

Font fra Hov kirke på Nationalmuseet

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Epitafium over klosterets to sidste abbedisser

Kalkmaleri på skibets nordvæg

Stolegavle med heraldik

Krucifiks af Niels Helledie

Skibet set mod vest

Tårnrum

Gravsten over Stygge Krumpen

Gravsten over Kirstine Høeg

Gravsten over Laurids Mogensen Løvenbalk og Anne Flemming

Gravsten over Otte Krumpen, Drude Krummedige og Anne Lykke

Gravsten over Jens Madsen Munk og Anne Bagge

Gravsten over Gertrud Lykke