Magleby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Magleby kirke

Magleby kirke

Mønbo hr., Præstø amt, Roskilde Stift. Lolland, Falster og Møn. Af den romanske murstenskirke fra første halvdel af 1200-tallet står kun skibets flankemur. Den romanske kirke har haft dobbeltsokkel og hjørnelisener, som er bevaret mod vest. De rundbuede døre er tilmurede, men det ses, at de har haft false ind og udvendigt. Tårnet er opført kort tid efter skibet, det har oprindeligt haft tvillingetårne, som nu er sammenbygget. I begyndelsen af 1500-tallet blev det romanske kor afløst af et langhuskor. Det nuværende lighus har tidligere været våbenhus. Kirken har gravsten fra o.1400 over præsten Anders Ebbesøn samt gravsten fra o.1300 med sekundær indskrift fra 1673.

Skib set mod øst

Døbefont

I 1400-tallet fik skibet indbygget hvælv, kort tid før opførelsen af langhuskoret. Altertavlen er fra 1598 og har våben for Brede Rantzau og Karine Gøye. Prædikestolen er fra 1859.

Den gotlandske fabeldyrsfont er fra slutningen af 1200-tallet (Mackeprang 393). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import (Gotland) - Fabeldyrsfonte