Magleby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Magleby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Magleby kirke

Langelands Sønder hr., Svendborg amt,Fyns stift. Sydfyn. Kirken ligger på Langelands sydspids ved Magleby Nor, som blev inddæmmet i 1854. Skibets murværk stammer formodentlig fra en romansk kirke opført af granitkvadre over dobbeltsokkel. Begge portaler er bevaret med fritstående søjler, der har trapezagtige kapitæler og terningbaser, syddøren er tilmuret, norddøren stadig i brug om end noget udvidet. Mod øst ses et usædvanligt langt kor opført i sengotisk tid af teglsten og genanvendte kvadre, der kunne tyde på, at kirken på et tidspunkt har været klosterkirke for et nærliggende kloster. I murværket ses flere sokkelkvadre med arkadefrise, der kan sammenkæde bygningen med mester Bo's signerede gravsten i Bregninge kirke på Tåsinge. Tårn, nordkapel og de to våbenhuse er formodentlig opført i slutningen af 1400-tallet, samtidig med korets udvidelse. Det søndre våbenhus blev omdannet til ligkapel i 1887. I 1762 blev tårnet ombygget og fik ottekantet spir, der blev ombygget til det nuværende i 1828. På kirkegården ses en gravsten fra o.1200. Den er placeret på nordsiden af kirken og er nærmest orienteret nord-syd, hvilket kunne tyde på, at den har ligget et andet sted. På gravstenen ses dobbelt processionskors og en lille menneskefigur samt en arkadefrise, der svarer til frisen på sokkelstenene.

Tryk på nedenstående link og se en liste over øens kirker med åbningstider og adresser udarbejdet af Langelands turistforening.

Langelands kirker

Korets hvælv stammer formodentlig fra opførelsen i sengotisk tid, skibets hvælv er formodentlig blev indbygget i forbindelse med denne ombygning i slutningen af 1400-tallet, hvor også nordkapellet er blevet opført, i nordkapellets hvælv ser man dekorativ udsmykning af en maler fra kredsen omkring træskomaleren. Alterbordet dækkes af et panelværk fra o.1600, altertavlen er et maleri i italiensk renæssancestil og i rammeværk fra midten af 1800-tallet. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra o.1630.

Wikipedia har påbegyndt en artikel om Magleby kirke men uden billeder. Har man lyst kan man blive medarbejder på Wikipedias kirkedatabase, f.eks. på Magleby kirke. Til arbejdet kan man benytte tekst og billeder fra bl.a. Nordens kirker. På Wikipedia kan man finde nærmere oplysninger om reglerne.

Magleby kirke

Den romanske granitfont har glat kumme og ring på overgangen til skaftet, den firkantede fod synes at have svage tegn på relieffer i felterne. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Den glatkummede.