Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibets sydmur mod vest

Skibet og koret set fra syd

Nordkapellets vestmur

Sokkelsten med arkadefrise i nordkapellets vestmur

Romansk gravsten på kirkegården (1)

Romansk gravsten på kirkegården (2)

Romansk gravsten på kirkegården (3)

Romansk gravsten på kirkegården (4)

Skibet set mod øst

Nordkapellets hvælv (1)

Nordkapellets hvælv (2)

Døbefont