Lyby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lyby kirke

Lyby kirke

Salling Nørre hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i fint tilhugne granitkvadere over dobbeltsokkel med halv attisk profil over skråkant, formodentlig o.1150. Murværket er blevet væsentligt omsat i nyere tid. Koret har oprindelig haft apsis, hvis krumhugne kvadre ses i murværket. Sydportalen omkring den tilmurede syddør har to par trekvartsøjler og dobbelt bueslag samt tympanon med kors, kapitælerne er terningformede og har svage udsmykninger. Norddøren er helt forsvundet. I murværket ses billedkvadre, som formodentlig stammer fra en arkadefrise på den oprindelige kirke. Ved korets sydvindue ses et ansigt, som formodentlig har været konsolhoved, en geometriske maske har formodentlig været en del af bueslaget. På nordmuren ses sten med underlige udhæng, som formodentlig har været slutsten til konsolhoveder på den oprindelige stenkirke. Tårnet er opført i sengotisk tid, blændingsdekorationerne er af den nordvestjyske type. Kirken blev istandsat i 1953-54.

Skibet set mod øst

Døbefont

I kirken ses en meget bred korbue med profilerede kragsten, korbuen er muligvis blevet udvidet. Kor og skib har flade bjælkelofter. Altertavlen i senrenæssance er fra o.1600 med vinger i bruskbarok, storfeltets maleri er muligvis oprindeligt. Prædikestolen er formodentlig udført samtidig med altertavlen af samme værksted. Under prædikestolen ses en bærestolpe med ornamnetik fra 1300-tallet, stolpen stammer muligvis fra et tidligere monstransskab. I kirken ses et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet.

Den romanske granitfont har firkløverformet kumme og har afløbshul i bunden. På kummen ses seksten langstrakte figurer med stærkt fremspringende hoveder og kroppe i lavt relief. Figurerne er stærkt stiliserede og kan have nogen lighed med romanske metalarbejder. Fonten er knyttet til fonten i Torum (Mackeprang s.192). Fonten er registreret i Mackeprang - Vestjylland, Salling og Himmerland - Salling.

I den 1. kvadrant ses tre mænd med hænderne i orantstilling foran brystet, håndfladerne vender udad og fingrene er opadvendte, den fjerde figur er skjult af væggen. I den 2. kvadrant ses en mand holde et stort skjold foran sig, skjoldet er tilspidset forneden, manden går hen mod en biskop med lav bispehue, biskoppen holder en stav i den højre hånd og løfter den venstre til velsignelse, dernæst ses en orant i gejstlig dragt og t. h. en gående mand, som med begge hænder fatter om en korsstav, ligesom de to andre personer på den samme kvadrant bærer han den sædvanlige hue. I den 3. kvadrant ses to mænd holde nedadvendte sværd foran sig med rund klode, en person med et svøbelsebarn går mod venstre, det er uvist om det er en mand eller kvinde, en mand synes at pege mod denne gruppe med den ene hånd, mens han med den anden samler sin dragt. I den 4. kvadrant ses en mand med nedadvendt sværd og løftet venstre hånd, dernæst ses to oranter, den fjerde figur er skjult.