Lønborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lønborg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Lønborg kirke

Nørre Horne hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib stammer fra romansk tid. Tårn, sakristi og våbenhus er sengotiske tilføjelser. De romanske bygningsdele er opført af granitkvadre over skråkantsokkel, dog er sydmurene omlagt med mursten i 1800-tallet. De oprindelige døre mod nord og syd er bevarede, den nordre blændet. I korets østmur ses et blændet romansk vindue, i skibets nordmur ses to blændede romanske vinduer med spærstik-dannede overliggere.

Den rundbuede korbue med skråkantede kragbånd står i dag pudset. Koret fik krydshvælv og skibet otteribbede hvælv i slutningen af 1400-tallet før 1487. I 1939 afdækkedes Liljemesterens dekorationer i skibets hvælv, af disse er kun bevaret indskriften "fjerdedagen efter Mariæ Besøgelsesdag 1487." En renæssanceudsmykning fra o.1550 er bevaret i skibet. Altertavlen er skænket af Thomas Andersøn til Lønborg i 1654. Billedet i midterfeltet er signeret Willem Stensøn Maler 1668. Prædikestolen er fra anden halvdel af 1500-tallet, på himlen er malet årstallet 1605 og våben for Else Munk og Kristoffer Gersdorff til Lønborg. Korbuekrucifikset på nordvæggen er fra sengotisk tid. På nordvæggen i skibets 1.fag hænger et epitafium fra 1668 over sognepræst Johan Knusen Schytte og hustru. Han var 73 år hun 43 år. Den romanske granitfont er en noget grov variant af den vestjyske type med bægerblade og tovstav. I sakristiet ses udsmykning af Liljemesteren (1500-20). Skibets 2. og 3.fag har masker omkring svikkelhuller samt en træsko med bjælde og bomærke.

I skibets1.fag ses i den nordre hvælvkappe en efterreformatorisk Dommedag (1550-75). Efter Reformationen forsvandt forbederne, Maria og Johannes, omkring den tronende Kristus. Kristus sidder på Himmelbuen med fødderne på Jordkuglen. Bag Kristus ses en skyhimmel, der deler det jordiske fra det himmelske. På skybræmmen sidder de frelste bag Kristus, kvinderne på Kristus højre side, mændene på hans venstre. Kristus højre hånd er hævet til velsignelse og åben, den venstre hånd er sænket og lukket. Lilje og sværd omkring Kristus hoved, glorien er afløst af en strålekrans. Omkring Kristus ses stifterportrætter. På tidligere udsmykninger var stifterne placeret bag forbederne, ofte Maria og Johannes, nu sidder stifterne forrest med foldede hænder, henholdsvis i kvinde og mandssiden.

Lønborg kirkes Dommedag ses i nordkappen, hvilket vidner om, at Dommedag ikke længere var knyttet til øst-vest aksen. Nederst ses reminiscenser fra den katolske fremstilling af Dommedag, de døde står op af gravene, til venstre kommer de ud af Dødsriget og ledes ind i Himmelborgen af en engel, til højre steges synderne i Helvedets flammer og smørkærningsscenen ses også. Figurbillederne tyder på, at en tysk billedbibel fra 1520'erne har været forbillede. I østkappen ses Dåben og Isaks ofring. Disse billeder er samtidige med Dommedag, teksten under Dåben indeholder årstallet 1487, men teksten stammer fra en tidligere udsmykning.

Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Glatkummers varianter