Lille Løjtofte kirke

Tilbage til Liste over kirke

Løjtofte kirke

Lille Løjtofte kirke

Lollands Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i romansk tid af munkesten over rigt profileret sokkel. Begge døre sidder i portalfremspring. Norddøren er blændet og delvist ødelagt af et vindue. Syddøren er bevaret med rundstavsprofiler og klokapitæler. I nordmuren ses et rundbuevindue med savskifte langs buen og spor efter rundstav under sålbænken. Våbenhuset er fra sengotisk tid.

Skib set mod øst

Døbefont

Skibet har fladt loft, koret har fået indbygget hvælv i gotisk tid. Den lave korbue er formodentlig oprindelig. Altertavlen er fra 1595, storfeltets maleri er fra 1843. Prædikestolen er fra o.1580. Kalkstensfonten er importeret fra Gotland og tillægges Majestatis. På kummen ses den tronende Kristus, Bebudelsen, Besøgelsen, Fødslen, Hyrderne på marken og De hellige tre konger. På foden ses fire liggende løver. (Mackeprang 369).