Linnerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Linnerup kirke

Linnerup kirke

Vrads hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kirken var muligvis viet til Sankt Peter i middelalderen. Kirken blev opført i romansk tid med blev næsten nybygget i forbindelse med en restaurering i 1866, da skibet blev nedrevet og genopbygget af de gamle materialer, ved denne ombygning blev skibet forlænget mod vest. Koret blev skalmuret med små mursten i 1880. Kirken var oprindelig en kvaderstenskirke opført over skråkantsokkel, det tilmurede vindue i østgavlen er den eneste bevarede detalje. Tårnet blev opført i 1866.

Skibet set mod øst

Triumfvæg (1)

Triumfvæg (2)

Triumfvæg (3)

Korhvælv østkappe (1)

Korhvælv østkappe (2)

Korhvælv østkappe (3)

Døbefont

Koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, korbuen er ombygget men er stadig rundbuet og har nederst bevaret kvaderstensvangerne, skibet har fladt træloft fra ombygningen i 1866. I korhvælvet har man afdækket sengotiske kalkmalerier af den såkaldte Liljemester, der nærmest må opfattes som en fællesbetegnelse for jyske håndværksmalere i begyndelsen af 1500-tallet, den noget skematiske lilje nederst i hvælvkapperne ses i mange jyske kalkmaleridekorationer fra denne periode. I østkappen ses en noget naiv fremstilling af Livshjulet med de fire konger, der vil blive konge, er konge, har været konge og engang var konge, et Memento Mori (:husk du skal dø) om livets forgængelighed, desuden ses skematisk udførte rosetter. Kalkmalerierne blev restaureret af E.Lind i 1961. Den kalkmalede dekoration på triumfvæggen er udført af J.Th.Skovgaard i 1924, motiver er "Ligesom en hjort skriger efter vand," omkring korbuen står to hjorte, der drikker af vandet som udstrømmer fra korset over korbuen. Altertavlen er en kopi efter Bloch fra 1893. Prædikestolen er fra o.1600. En Mariafigur fra en sengotisk krucifiksgruppe er opsat på skibets vestvæg.

Johan Thomas Skovgaard (1888-1977)

Søn af Joakim Skovgaard. Efter uddannelse som gartner 1904-07 fik han tegneundervisning på Teknisk skole i København hos H. Grønvold 1907-08. Fra 1908-11 gik han på Kunstakademiet i København hos Viggo Johansen og fik vejledning af Poul Christensen. I 1911 var han medhjælper hos farbroderen Niels Skovgaard på Høve Frimenighedskirke og blev siden medhjælper hos faderen på Viborg Domkirke fra 1912, i 1919 på Hvirring kirke og på Lund Domkirke 1924 og 1927. Johan Thomas Skovgaard har udført talrige kirkeudsmykninger samt oliemalerier, tegninger, raderinger og bogillustrationer. Han var påvirket af faderen men danner samtidig overgang til en halvabstrakt naturalisme. Ud over figurkompositioner er hans motivkreds landskaber og dyr, specielt fugle.

Kirkeudsmykninger: Bejsnap kirke altertavle (1914); Svogerslev kirke altertavle (1918); Vanløse kirke glasmalerier (1919); Mygind kirke altertavle (1920); Ålborg Hospitalskirke altertavle. (1924); Linnerup kirke freskomalerier (1924); Blære kirke altertavle (1925); Vojens kirke glasmalerier (1925); Jelling kirke freskomalerier (1926); Messiaskirken glasmalerier (1926, 1956); Egens kirke altertavle (1928); Ørding kirke freskomalerier (1929); De døves kirke alterfresko 1929; Nørre Bjert kirke altertavle (ca. 1930) glasmalerier (1935); Tårnby kirke freskomalerier efter udkast af Joakim Skovgaard (ca. 1930); Durup kirke altertavle (1931); Brøns kirke glasmalerier (1931); Snejbjerg kirke altertavle (1933); Genner kirke glasmalerier (ca. 1935); Sønder Dråby kirke maleri 1935; Nykøbing Sankt Clemens kirke fresko 1936; Stokkemark kirke glasmalerier (1937); Butterup kirke altertavle (1938); Kirke Skensved kirke glasmalerier (1939); Ørum kirke (Bjerre hr.) relieffer i alterbord 1940; Gershøj kirke glasmalerier (1941); Kirke Helsinge kirke glasmalerier (1942); Vedbæk kirke glasmalerier (1946); Pjedsted kirke glasmalerier (ca. 1946); Vester Tostrup kirke altertavle (1947); Gjerlev kirke altertavle (1949); Jegerup kirke altertavle (1949); Dåstrup kirke glasmalerier (1949); Fiskbæk kirke altertavle (1950); Hobro kirke alter 1952 efter tegninger af Joakim Skovgaard; Kregme kirke glasmalerier (1950-61); Sir kirke altertavle 1959; Dybbøl kirke galvlmalerier på stoleværk 1959; Odense Valgmenighedskirke glasmalerier. (1963). Immanuelskirken relief; Øster Velling kirke krucifiksgruppe; Hvirring kirke alterudsmykning

Den romanske granitfont har glat kumme med tovsnoning omkring mundingsranden, den firkantede fod har kraftige hjørneudsmykninger. Fonten er ikke registreret i Mackeprang