Lindum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lindum kirke

Lindum kirke

Nørlyng hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddøren er bevaret i tilmuret tilstand, på karmstene ses svære rundstave, der foroven ender i primitive mandshoveder. Syddøren er i brug og har bevaret en karmsten med rundstav. I skibets nordmur ses et romansk vindue i brug, i korets nordvæg ses et romansk vindue med rundstav som indvendig niche. I korgavlen ses en reliefkvader med mandshoved. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er formodentlig fra 1800-tallet. Kirken blev istandsat i 1967.

Nordportal

Skibet set mod øst

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Den romanske korbue er bevaret med profilerede kragbånd. Altertavlen er et maleri af Larsen Lund fra 1924 i rammeværk af P. Skovgaard. Prædikestolen er fra 1576 med allegoriske malerier fra 1700-tallet. Granitfonten er en ny kopi efter en romansk font.