Lindholm kirke

Tilbage til Liste over kirke

Lindholm kirke

Lindholm kirke

Sydtønder kreds. Slesvig. Kirken er opført af teglsten i begyndelsen af 1200-tallet. Den østlige del blev erstattet af det nuværende langhuskor i 1743, så kirken nu fremstår som en såkaldt Sallkirche. De oprindelige døre er bevaret i tilmuret tilstand. Over norddøren ses en gavltrekant med blændingskors, der øverst har et ellipseformet hoved. En synsk kvinde ved navn Hertje von Horsbüll sagde o.1400, at Lindholm var den første kirke på egnen, og derfor skulle den overleve en stor stormflod og blive den ældste. Kirken ligger på et højt punkt og er godt beskyttet mod oversvømmelserne, derfor blev den ikke skyllet i vandet ved den store stormflod i 1634, som de fleste af egnens kirker. Efter stormfloden kom kirken billigt til en klokke fra en af de ødelagt kirke, klokken hænger nu i den fritstående klokkestabel fra 1800-tallet.

Se kirkens hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Lindum kirke

Kirkens nordmur, nordportal

Skibet set mod øst

Døbefont

Skibet har oprindelig haft to krydshvælv, som i 1743 blevet nedtaget og erstattet af det nuværende flade bjælkeloft. Altertavlen blev i 1745 udført af en snedker fra Langenhorn i forbindelse med ombygningen. Prædikestolen er udført i 1682 af snedker P. Pedersen fra Tønder. Det tidligere korbuekrucifiks fra midten af 1300-tallet er nu ophængt på nordvæggen. Vestpulpituret fra 1600-tallet har apostle malet i felterne.

Den gotlandske kalkstensfont er et importstykke fra gotisk tid. Kummen er udsmykket med trekløverformede buer. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Trekløverbuede.