Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets sydmur med tilmuret præstedør

Korets sydmur med løve

Apsis

Nordportal

Buefrise på skibets nordmur

Tårnets sydmur

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Stolegavl med adelsvåben

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Døbefont (7)