Leck kirke

Tilbage til Liste over kirke

Leck kirke

Leck kirke

Den oprindelige romanske kirke blev opført i midten af 1100-tallet af granitkvadre, tufsten og teglsten. Denne kirke bestod af apsis, kor og skib, apsis og kor blev nedrevet i 1807, da kirken blev omdannet til en langhuskirke. Ni rundede kvadre fra det oprindelige apsis er indsat i kirkens østmur. I skibets nordmur ses den blændede nordportal med granitsøjler, denne portaltype er typisk for Nordslesvig. Tårnet blev opført i 1500-tallet og blev renoveret i 1770, i 1872 brændte tårnet, som blev genopført i nygotisk stil i 1875. Leck var i middelalderen en havneby, der mistede sin betydning i 1500-tallet. Avignonpaven Johannes XXII anerkendte kirken i et brev fra 1331. Biskop Niels Brun fra Slesvig nævner i 1359, at kirken var viet til Sankt Willehad.

Gennem nedenstående link kommer man frem til Kirchenkreis Südtonderne, som Leck kirke hører under.

Leck kirke

Skibet set mod øst

Altertavlen

Altertavlen, Jerusalem og Claus Bergs selvportræt

Skibet set mod vest

Vestpulpituret, malerier af Werner Juza

Døbefont

Døbefont

Altertavlens figurer stammer fra en fløjaltertavle, der tillægges Claus Bergs værksted i Odense (1485-1535) og dateres til o.1520. I fløjene ses 12 apostle, i midterskabet ses en folkerig Korsfæstelse. I nederste venstre hjørne ses Jerusalems bymur og tårne, et hoved kigger over bymuren ud på beskueren, muligvis er dette Claus Bergs selvportræt. Ud af bymuren kommer Kristus med korset fulgt af kvinderne, Simon af Kyrene hjælper med at bære korset. Øverst ses Kristus på korset flankeret af de to røvere. Ved korsets fod knæler Maria Magdalene, Longinus fører spyddet mod Kristus. Longinus er til hest ligesom høvedsmanden, der peger op mod Kristus. Til venstre for korset støtter Johannes den dånende Maria. I 1993 blev træfigurerne restaureret og indsat i et moderne skab, predellaen og fløjenes bagsider blev udsmykket med malerier af kunstneren Werner Juza fra Dresden, som i 1994 blev opfordret af menigheden i Leck til at udsmykke kirken. Altertavlens predella er udsmykket med Nadveren, hvor bedrøvelsen og angsten fra Markus kap.14 gengives. På fløjenes bagsider (lukket stand) har Werner Juza fremstillet Dommedag.

Prædikestolen og lydhimlen dateres til 1599, i kurvens felter ses scener fra Det ny Testamente. På sydvæggen ses et epitafium over familien Brodersen fra 1645, epitafiet er udført af Johann von Stedesand.

Nordpulpituret stammer fra år 1700, pulpituret deles af pilastre med forkrøppede sokler og gesimser, pilasterne har kapitæler med englehoveder. I felterne mod vest er indsat malede sindbilleder med kristeligt indhold. Indskrifterne er gået tabt. Nordpulpituret er formodentlig udført af Zimmermann Boh Hansen fra Møgeltønder. I 1884 blev nordpulpituret udvidet med vestpulpituret. De øvrige felter i pulpituret er udfyldt med malerier af Werner Juza fra 1994. På vestpulpituret ses Bjergprædikenen (Matthæus kap.5 v.3-10). I samråd med kunstneren valgte menighedsrådsformanden i 1993, at Bjergprædikenen skulle være udgangspunkt for vestpulpiturets udsmykning. I Bjergprædikenen fremstiller Jesus den kristne bekendelse, hvilket gør dette afsnit centralt i evangeliet og i hele den kristne tro. Ved at bestille denne udsmykning hos en kunster fra det tidligere DDR, har menigheden i Leck søgt at forene menneskene i det tidligere delte Tyskland omkring det centrale budskab om næstekærlighed, som fremsiges i Bjergprædikenen. På nordpulpituret har Werner Juza udsmykket de tomme felter med flere scener fra Matthæus kap.5.

Den romanske granitfont har ottekantet fod med vulst og hoveder, på kummen ses et kronet hoved samt ranker i meget lavt relief. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Den sydlige gruppe.