Langå kirke

Tilbage til Liste over kirke

Langå kirke

Billedserie

Liste over billeder

Langå kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af rå marksten over en skråkantsokkel, som nu er delvist skjult. Syddøren er stadig i brug, norddøren er tilmuret men anes i murværket. I murværket ses blændede romanske vinduer. I gotisk tid er skibet blevet forlænget mod vest, i vestforlængelsens sokkel er indsat en romansk gravsten med kors. Tårnet er opført o.1500, oprindelig har det haft kamtakker og gavlblændinger, der ved senere istandsættelser er blevet ændret. Våbenhuset er ligeledes fra o.1500, i 1594 blev det gravkapel for ejerne til Rygård, ved den lejlighed blev tårnets vestmur gennembrudt til den nuværende vestindgang.

Kor og skib fik indbygget hvælv i gotisk tid, det ottedelte korhvælv hviler på fladbuekonsoller i de tre hjørner, hvælvet i skibets 1.fag har tilfældigt anbragte prydribber. Alle hvælv har sengotisk sparreudmaling på ribberne. Korbuen er noget udvidet. Altertavlen bærer våben for Peder Lerche og hustru, desuden ses årstallene 1673 og 1797, tavlen er formodentlig skåret i 1673, årstallet 1797 kan referere til det gamle maleri, som nu hænger i tårnrummet, det nuværende maleri er en kopi fra 1933 efter Dorphs maleri fra 1891 i Struer kirke. Prædikestolen dateres til 1630-40, lydhimlen er fra 1673 og bære samme våben som altertavlen. På korets nordvæg er opsat et epitafium over Christoffer Urne og Kirsten Lykke med 32 anevåben, øverst knæler ægteparret med deres børn, som opsatte epitafiet. I tårnrummet ses en figursten over Johan Urne (død 1537) og Anna Rønnow.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Christoffer Urne og Kirsten Lykke samt for Johan Urne og Anna Rønnow. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, tryk på L, vælg Langå.

Gravsten og epitafier

I 1885 afdækkede man kalkmalerier fra o.1530 i korbuen. I korbuens nordvange ses den opstandne Kristus, i sydvangen fremstilles Kristus for Pilatus med Christian II hat, Pilatus vasker sine hænder. I tekstbåndet står ACCEPTA AQUA LAVIT MANUS CORAMPOPULO DICENS INNOCENS EGO SUM A SANGUINE MATH 27 (:da vandet var bragt ham, vaskede han sine hænder og sagde til folket, jeg er uskyldig i blodet. Matthæus 27). I nyere tid har man afdækket et fragment af en helvedscene i skibets 2.fag på nordvæggen, man ser en kvinde blive plaget af djævlelignende væsener.

Den romanske granitfont er ret slidt. Kummen er delt af en tovstav, øverst er kummen smykket med en ranke nederst ses dyr (løver ?) omkring figurer med udstrakte arme og store hoveder (Den korsfæstede Kristus ?), den firkantede fod har tovsnoning omkring de flade sider, tovsnoningen ender i mandshoveder. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Indskudte relieffer mellem hovederne.