Landet kirke

Tilbage til Liste over kirke

Landet kirke

Billedserie

Liste over billeder

Landet kirke

Lollands Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. I korets murværk mod nord kan man se to romanske vinduer med kilestik fra nordkapellets loft, i det østlige vindue har man fundet en egetræsramme med rester af bly og glasruder. I korets murværk mod syd spores et smalt rundbuevindue. Syddøren blev tilmuret i 1815, den rundbuede nordportal står som udvendig niche. Tårnet er opført i 1400-tallet af røde munkesten med hjørnelisener. Våbenhuset er opført i sengotisk tid. Kapellet ved korets nordside er opført i 1700-tallet. Kirkens murværk blev i slutningen af 1800-tallet dækket med betonpuds, som man nu er begyndt at fjerne, derfor er det svært at bestemme kirkens bygningshistorie.

Koret fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Det middelalderlige alterbord er dækket af et ungrenæssancepanel med akantusudsmykning og våben for Erik Grubbe og Anne Vasspyd, panelet kom til Landet kirke i 1776 fra den nedbrudte Ågeby kirke. Altertavlen bærer årstallet 1582 og er en katekismustavle, svarende til tavlen i Græshave kirke, i de øverste felter ses Korsfæstelsen samt en protestantisk dåb og altergang, på baldakinen ses våben for Erik Grubbe. Prædikestolen dateres til 1610, og er formodentlig udført af samme værksted, som har udført prædikestolen i Maribo Domkirke. Et passionsbillede fra 1700-tallet er ophængt i kirken. Granitfonten er af nyere dato. I kirken ses et sengotisk skab med jernbeslag. I kirken ses fire portrætter af Erik Grubbe og hans hustru Karen Rud samt Jesper Grubbe og hans hustru Anne Wittrup. Et epitafium over præsten Mathias Lerche (død 1679) med familie er ophængt i kirken.

Tårnrummet er nu afskilret fra skibet, her er opstillet et epitafium med fire knælende figurer og anevåben: Erik Grubbe (død 1614) og hans hustru Karen Rud (død 1612) samt Jesper Grubbe (død 1622) og hans hustru Anne Wittrup. I tårnrummet ses desuden en gravsten over præsten Laurids Christopher Busch (død 1798) og hans hustru.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse nærmere om kirkens adelsvåben og se anetavler for de adelige. Tryk på nedenstående link og søg kirken.

Gravsten og epitafier