Landet kirke

Tilbage til Liste over kirke

Landet kirke

Billedserie

Liste over billeder

Landet kirke

Tåsinge, Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Fyn. Kirken var i katolsk tid viet til Sankt Jørgen. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kampesten over en granitsokkel, skibets sokkel er dobbelt profileret med et mandshoved på sydøsthjørnet. I nordmuren kan man ane den tidligere norddør. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør og tilmurede rundbuevinduer. I skibets sydmur ses en reliefkvader med en løve. I sengotisk blev kirken forlænget mod vest, denne forlængelse fungerer nu som forhal, tårnoverbygningen blev opført i 1634. Det sengotiske våbenhus mod syd er nu omdannet til ligkapel. På kirkegården under et egetræ ses gravsten over cirkusartisten Elvira Madigan (Hedvig Jensen) og den svenske Grev Sixten Sparre.

Hedvig Jensen stammede fra en cirkusfamilie og debuterede som artist i en alder af fem år. Sin berømmelse fik hun som nittenårig i 1886, da hun optrådte som linedanser i Tivoli. I 1887 turnerede hun som den berømte cirkusprinsesse Elvira Madigan i Sydsverige. Ved en forestilling i Kristianstad så den svenske greve og dragonløjtnant Sixten Sparre hendes forestilling, han forelskede sig heftigt i den smukke cirkusartist. Sixten var adelig og var gift med en rig komtesse, så forholdet var en umulighed, derfor flygtede parret i 1889 til Sydfyn, hvor de oplevede en romantisk sommer på Tåsinge. Men lykken kunne ikke vare evigt og parret valgte at følge hinanden i døden i Nørreskoven tæt ved Landet kirke. I 1967 blev historien gjort verdensberømt gennem Bo Widerbergs film "Elvira Madigan".

Syddørens portal blev i 1870 flyttet til vestindgangen mellem tårnrummet og skibet. Portalen har i tympanonfeltet en tronende Kristus i en tovsnoet mandorla, som holdes af to glorificerede personer (måske stiftere). Omkring vestportalen ses reliefkvadre med løve og kentaur. Kentauren er afbildet på 50-krone sedlen. I forhallen findes tre gamle gravsten fra begravelser under kirkens gulv, de er fra henholdsvis 1618, 1679 og 1720. I forhallen er opstillet en skulptur (Kvinderne ved graven), formodentlig fra første halvdel af 1900-tallet, kunstnerens navn er ikke nævnt. Kirken er senest blevet restaureret i perioden 1992-95.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside

Landet kirke

Tryk på nedenstående link og læs om 50-kronesedlen på Nationalbankens hjemmeside.

50-kronesedlen

Tryk på nedenstående link og læs om kirken på siden Svendborg historie

Svendborg historie

På siden Gravsten og epitafier kan man læse om heraldikken på gravstenen over Axel Juel og SophieAmalie Parsberg. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg L og find Landet kirke.

Gravsten og epitafier

Den ommurede korbue har bevaret de profilerede kragsten. Kirken fik indbygget hvælv i sengotisk tid, samtidig med vestforlængelsen. I korhvælvet ses et Juel-våben fra 1720'erne. I sakristiet bag alteret ses romanske kalkmalerier med bl.a. kobberslangen i mandorla flankeret af Maria og Johannes (ikke restaureret), kalkmalerierne blev afdækket i 1978. Kirkens altertavle har et fornemt nederlandsk maleri af Korsfæstelsen fra 1530-50, billedet stammer formodentlig fra et kapel på Valdemar slot, maleriet menes udført på Lucas Cranach den Ældres værksted i ca. 1538, formodentlig har det oprindeligt siddet i en firkantet ramme, idet hesten yderst til højre er malet af en anden hånd, måske ved indsættelsen i den nuværende elliptiske ramme. Prædikestolen dateres til 1619 og dåbsfadet er et nederlandsk fad fra o.1625 med indgraverede navnetræk for Christian IV og Sophie Elisabeth.

Den romanske granitfont har glat kumme, skaft og firkantet fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang