Kvissel kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kvissel kirke

Billedserie

Liste over billeder

Kvissel kirke

Horns hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken er opført i 1919 ved arkitekt Charles Jensen og består af kor og skib samt tårn mod vest og et sakristi mod nord. Stilmæssigt er bygningen udtryk for tidens interesse for den danske landsbykirke, her er det den sjællandske landsbykirke, som har været udgangspunkt, arkitekten har ikke kopieret en bestemt kirke men har indarbejdet forskellige tidsaldres særkender som granitsokkel, store munkesten og blændingsprydede gavle med kamtakker. Vinduerne er spidsbuede, mens dørpartierne har flade rundbuer, en blanding af senromanske og gotiske stiltræk. Indgangen er gennem tårnets norddør, over indgangsdøren ses en granittympanon med relief, Jakobs kamp med englen, udført af Gunnar Hansen i 1925.

Kirkerummet er dækket af krydshvælv. Altertavlen har fint udskåret rammeværk, maleriet er udført af Rud Petersen i 1923, alterbordet i teglsten har i midten et teglstensrelief med hjort og Kiro-tegn, omkring relieffet står teksten: "Som hjorten brøler efter kilden, sådan higer min sjæl til dig o Gud", alterbordet blev opmuret i 1944. Prædikestolen fra o.1700 med evangelistmalerier i felterne har tidligere stået i Fladstrand kirke, som blev omdannet til begravelseskapel i 1892. På skibets nordvæg er ophængt et krucifiks af nyere dato. På skibets nordvæg er ophængt en bronzeskulptur indsat i en ramme af sort granit, skulpturen er skænket af Thomas Kristensen i 1998 og er formodentlig udført af Thorvald Odgaard, som i 2004 har udført en lignende skulptur til Farsø kirke (Gislum hr.) i Himmerland, her er titlen "Englen ved den tomme grav." Træskærerarbejdet på stolegavlene samt udskæringerne på korskranken er udført af den 19-årige Thomas Pedersen, der senere blev arkitekt.

Den romanske granitfontekumme står på en teglstensfod, kummen er glat og har tovsnoning på mundingsranden, kummen siges at stamme fra Essenbæk kloster, hvilket dog er tvivlsomt, idet klostre ikke havde dåbsret. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.