Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Tympanon over indgangsdøren

Skibet set mod øst

Alterparti

Altermaleri

Alterbordets forside

Prædikestol

Bronzeskulptur på skibets nordvæg"

Døbefont