Kullerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kullerup kirke

Kullerup kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten over dobbeltsokkel af granitkvadre, profileret sokkel med hjørnehoveder over skråkantsokkel. I østmuren ses krumhugne sten, som antyder, at koret har haft rundt apsis. Begge døre har glatte karme af tilhuggede granitkvadre, norddøren tilmuret, syddøren stadig i brug. I østmuren ses et tilmuret romansk vindue, i koret og skibets nordmur anes højtsiddende romanske vinduer. Tårn og våbenhus blev opført i sengotisk tid. Tårnet har højblændinger under kamtakker.

Skibet set mod øst

Døbefont

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Korbuen er noget omdannet. På begge sider af korbuen ses murede alterborde, det sydlige dækkes af prædikestolen. Tårnrummet dækkes af et stjernehvælv, som er typisk for Østfyn, det ses også i Rønninge, Bovense og Ørbæk. Altertavlen med oprindeligt maleri er fra 1604. Prædikestolen er fra o.1600. I kirken ses et korbuekrucifiks fra o.1500. Et romansk røgelseskar med runeindskriften "Jesus Krist" er nu på Nationalmuseet. Under en nyere renovering har man fundet rester af farvet glas under gulvet, glasset stammer formodentlig fra glasmosaikker, som har siddet i de romanske vinduer.

Den romanske granitfont har løver om hoveder på kummen og terningkapitælfod med ornamenter, relieffet er meget lavt og udførelsen og noget kluntet (Mackeprang 137). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Løvetypen.