Kotzenbüll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kotzenbüll kirke

Kotzenbüll kirke

Kirken blev i 1488-95 omdannet til en sengotisk langhuskirke, kun tårnets nederste del er bevaret fra den tidligere kirke, som blev opført i 1300-tallet. I 1857-59 blev kirken ombygget af bygmester Johann Friedrich Holm fra Rendsburg, de to korsarme blev tilføjet og kirken fik et nygotisk præg. Johann Friedrich Holm restaurerede nord og sydportal, hvis døre stammer fra ombygningen i slutningen af 1400-tallet, dørene har foldningsudsmykningen i cirkelslag og er de ældst bevarede døre i Slesvig-Holsten. Til portalindramningen af disse døre benyttede J.F.Holm snoede søjler, løver med våben og krabbeklo-ornamentik i bueslaget for at skabe et sengotisk præg. Kirken blev senest renoveret i 1964. Kirkerne i Eiderstedt kan ses på områdets hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Kirkerne i Eiderstedt

Nordportal

Skibet set mod øst

Prædikestol

Døbefont

Døbefont

Korgitteret fra slutningen af 1400-tallet er genskabt i 1967 som adskillelse mellem kor og skib. Over korgitteret hænger et Krucifiksgruppe fra o.1500. Fløjaltertavlen er fra 1506, i midterskabet ses Korsfæstelsen i fløjene ses mod nord Fremstilling for Pilatus og Bespottelse, mod syd ses Opstandelsen og Nedfarten samt Pietá og Gravlæggelse. Prædikestolen af den såkaldte Eiderstedt-type er fra slutningen af 1400-tallet. Korstolene er fra o.1500. I kirken ses en læsepult fra o.1500, centralsøjlen er en høj ottekantet form med ornamenterede felter, søjlens udkragede afslutning foroven danner læsepultens underste støtteplade.

I kirken ses en døbefont fra 1400-tallet, fonten er udført i en sort kalksten, som stammer fra Namur i det nuværende Belgien og som kaldes Namur-marmor. Den ottekantede kumme står på en høj piedestal-lignende fod, på kummen ses fire fremspringende hoveder.