Komdrup kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Komdrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Komdrup kirke

Hellum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. I korgavlen og i skibets nordmur er dog brugt en del gule munkesten, hvilket tyder på, at kirken må være opført o.1200. Den retkantede norddør er stadig i brug, syddøren er tilmuret. I skibets sydmur ses en kvader med et såkaldt stenmestermærke. Våbenhuset stammer fra 1884, da kirken blev kraftigt restaureret af F. Uldall. Klokken er ophængt i skibets nordgavl.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside.

Komdrup kirke

Kirken har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret. På alterbordet af kvadre og munkesten står en sengotisk fløjaltertavle med figurer, muligvis skåret af Claus Bergs nordjyske svend. I midterskabet ses Nådestolen (Gudfader med sønnen og Helligånden) flankeret af Maria med barn og Johannes Døberen med lammet. I fløjene ses 12 nødhjælper-helgener. Prædikestolen fra midten af 1700-tallet har evangelistmalerier i felterne.

I databasen "Middelalderlige alertavler" kan man læse mere om altertavlen i Komdrup. Tryk på nedenstående link og søg Komdrup under "Søg i databasen".

Middelalderlige altertavler i Danmark

Den romanske granitfont har glat kumme og rund fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.