Kolt kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kolt kirke

Kolt kirke

Ning hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kirken var i middelalderen viet til Jomfru Maria. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp, limsten og frådsten uden synlig sokkel og med tilhugne kvadre på hjørner og om muråbninger. Den rundbuede, falsede syddør er i brug, norddøren er tilmuret. Flere romanske vinduer er bevaret i tilmuret tilstand. Tårn og våbenhus blev tilføjet i sengotisk tid. Kirken blev istandsat 1957-59. En romansk gravsten fra Kolt kirke opbevares i Den gamle By, Århus. Desuden opbevares en romansk gravsten fra Kolt kirke på Nationalmuseet.

Se mere om kirken på Sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Kolt kirke

Skibet set mod øst

Skibets nordvæg, kalkmalerier

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i slutningen af 1400-tallet. Korbuen er bevaret med skråkantede kragsten. Korets ribbedekorationer og den kalkmalede frise med apostle på skibets nordvæg er fra sengotisk tid. Kalkmalerierne på skibets nordvæg står sart i farven og elegant i stregen, Andreas står med skråkors, Matthæus gennembores af et sværd, Taddæus står med kølle og Mattias med økse. Altertavlen er et renæssancearbejde med fra 1700-tallet i felterne er indsat malerier udført af Bodil Kaalund i 2001. Prædikestolen i renæssance har malede evangelister fra 1700-tallet. Et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet er ophængt i korbuen. I korgulvet ligger to romanske gravsten.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen (Mackeprang s. 239 og 243). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Varianter (Veng-Mallinggruppen).