Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra vest

Kirkens sydmur

Tympanon over indgangsdøren

Skibet set mod vest

Alterparti

Døbefont

Prædikestol

Skibet set mod øst