Kolding Immanuelskirken

Tilbage til Liste over kirke

Immanuelskirken

Billedserie

Liste over billeder

Kolding Immanuelskirken

Brusk hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kirken er opført i 1931 ved Ernst Petersen som arkitekt. Bygningen består af et kor mod syd, skib og et par tvillingetårne mod nord, alt opført i røde og gule mursten. Indgangen er mellem tvillingetårne mod nord. Kirkens historie begynder i 1911, da Dansk kirkefond indkøbte grunden, hvor den nuværende kirke er opført. I 1915 indviedes et kapel på Søndre kirkegård, hvor menighedens gudstjenester og kirkelige handlinger blev henlagt. Med støtte fra Dansk kirkefond, fik man indsamlet penge til opførelse af den nuværende kirke, men lokalt var der hård modstand mod kirkebyggeriet, først i 1930 gav Kirkeministeriet tilladelse til opførelsen. Kirken blev hovedistandsat i 1981.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside

Immanuelskirken

Kor og skib har trælofter med åben tagstol. Det meste af inventaret er fra opførelsestiden. Kirkens oprindelige alterudsmykning, et forgyldt kors fra 1931, er nu ophængt nord for alteret. Ved restaureringen i 1981 ønskede menighedsrådet en glasmosaikrude i sydvinduet, i flere år fik man afslag fra et udvalg i København på de forslag man indsendte, i 1984 foreslog Statens Kunstfond, at man ville give udsmykningen som gave, hvis Statens Kunstfond måtte bestemme kunstneren, dette accepterede menighedsrådet. Valget faldt på Arne Haugen Sørensen, der besøgte kirken og skabte den nuværende glasmosaikrude, der blev afsløret i 1984, ruden er udført på Hebsgaard glasværk. Ifølge heftet Immanuelskirke 1931-81, udgivet af sognet, har alle været meget glade for glasmosaikruden. På alteret står nu et lille krucifiks af nyere dato, kunstnerens navn og årstal er ikke opgivet.

Døbefontens kumme er fra en romansk granitfont, som stamme fra Einsidelsborgs slotspark ved Bogense, nu Egebjerggård, hvor den har fungeret som blomsterkumme. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.