Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra sydvest

Skibet set mod syd

Glasmosaikrude

Krucifiks på alterbordet

Døbefont