Koed kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Koed kirke

Billedserie

Liste over billeder

Koed kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre og rå kampesten over skråkantsokkel, korets sydmur og skibets nordmur mod vest er skalmuret med mursten, i senmiddelalderen blev den oprindelige apsis revet ned og koret forlænget mod øst, den nuværende apsis er opført i 1934. Syddøren er bevaret i brug men er noget udvidet. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Koed kirke

Koret fik indbygget hvælv i senmiddelalderen, skibet har fladt bjælkeloft. Korbuen er noget udvidet. Alterbordet dækkes af et renæssancepanel med dydefigurer, som stammer fra en herskabsstol, foran orglet er opstillet de resterende paneler. Altertavlen i barok er skænket af Anne Svendsdatter til Vedø. Prædikestolen fra 1638 har malede evangelister og Sankt Peter i felterne. Trædøbefonten med lydhimmel er samtidig med altertavlen. Ved indgangsdøren er opstillet et vievandskar af granit, som blev fundet i en have i byen, det siges at stamme fra Rosmus kirke. I koret er opstillet en gravsten med figurer over Anders Christensen Sandberg (død 1567), fru Gertrud Krabbe og deres datter.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om gravstenens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg K og søg Koed.

Gravsten og epitafier