Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nordøst

Skibet set mod øst

Alter

Altertavle

Alterbordets forside

Døbefont

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Vievandskar

Gravsten over Anders Christensen Sandberg (1)

Gravsten over Anders Christensen Sandberg (2)

Gravsten over Anders Christensen Sandberg (3)