Købelev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Købelev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Købelev kirke

Lollands Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolai, idet man tidligere kunne sejle ind til kirken. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten, muligvis o.1300. Østgavlen står næsten uændret med fine senromanske udsmykninger samt tre oprindelige rundbuevinduer, som nu er tilmurede. Østgavlen har hjørnelisener, rundbuefrise over vinduerne og sigsag-muret gavlspids, under vinduernes sålbænk ses lodrette rundstave. Begge de oprindelige døre mod nord og syd samt en præstedør i korets sydmur er tilmuret. Tårnet er opført i sengotisk tid, tårnets gavle er opført i 1883, da man nedrev et tidligere pyramidetag. Ved restaureringen i 1883 udvidede man vinduerne i flankemurene, som ved samme lejlighed fik murværket omsat efter en afrensning af kalk.

Kirken var både før og efter reformationen ejet af kronen. Siden hen kom den ind under baroniet Frederiksdal, indtil den i 1801 blev solgt til sognets beboere. I 1953 overgik kirken til selveje. Vest for kirken ligger præstegården, hvor digterne Poul Martin Møller og Christian Winter er opvokset. Sognepræst og senere biskop Rasmus Møller var far til Poul Martin Møller, Rasmus Møllers første hustru døde tidligt, og han giftede sig med Hanne Winther, enke efter præsten i Fensmark og mor til Christian Winther. De to digtere voksede op sammen i præstegården og gik sammen på latinskolen i Nykøbing Falster.

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget hvælv, koret et otteribbet hvælv, skibet tre stjernehvælv. Altertavlen er et maleri af Eckersberg fra 1841. Prædikestolen fra 1593 har hjørnehermer og evangelistrelieffer. I kirken ses et epitafium fra 1657 over sognepræst Poul Poulsen Danchel (død 1668). Desuden ses flere gravsten og et præsteportræt af Axel Hou.

Den romanske kalkstensfont har glat kumme, på skaftet ses et mandshoved med pandehår, et andet med hætte bundet under hagen, en vædder og en lille liggende løve, alt i højt relief, fonten er et importstykke fra Gotland, enkelte steder kan man se rester af rød bemaling. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Keglestubstypen.