Klixbüll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Klixbüll kirke

Billedserie

Liste over billeder

Klixbüll kirke

Kirken er viet til Sankt Nikolaus og nævnes første gang i skriftlige kilder fra 1240. Kor og skib er opført i romansk tid o.1200 af mursten. Mellem det tidligere våbenhus og skibet ses en spidsbuet portal, som muligvis stammer fra en forlængelse mod vest. Ved flodstormen i 1634 blev nordmuren så alvorligt skadet, at den måtte ommures. I 1699 opførtes tårnet, som ved den seneste restaurering i 1967 blev omdannet til vestindgang. Over vestindgangen er indsat et glasmaleri, som viser den tronende Kristus, glasmaleriet spejler sig i den dobbelte glasdør mellem forhallen og skibet, hvorved den nyeste kunst bindes sammen med det gamle kirkerum.

På nedenstående link til Grænseforeningen kan man finde en række henvisninger til kirker i Slesvig samt flere nyttige forklaringer.

Grænseforeningen

Alter, prædikestol og dåbshimmel er udført på Heinrich Ringerinks værksted i Flensburg, der blev grundlagt i 1596 og hvor han arbejdede til sin død i 1629. Alteret blev indviet i 1621, i de fire kvadratiske felter ses scener fra Passionen, Gethsemane, Tilfangetagelsen, Piskningen og Korsbæringen, forlægget til disse fire relieffer er træsnit af Albrecht Dürer, i midterfeltet ses Nadveren flankeret af dyder og evangelistsymboler, i topstykket ses Korsfæstelsen. Altertavlen af Ringerink har formodentlig afløst en gotisk fløjaltertavle fra begyndelsen af 1400-tallet med figurer, af disse har man bevaret 12 apostle og en Kristus-figur, som nu er opsat på nordvæggen. Prædikestolen fra 1618 i felterne ses apostle og scener fra Jesus liv. Dåbshimlen stammer fra 1619, på hjørnerne ses musicerende engle, på siderne ses relieffer med motiver, som knytter sig til Dåben: Syndfloden, Kristus velsigner børnene, Kristi dåb, Forklarelsen på bjerget og Omskærelsen, i lanternens top ses den opstandne Kristus bag dydefigurer. Over korbuen er ophængt et sengotisk korbuekrucifiks med sidefigurer. På sydvæggen ses mærker fra flodstormskatastroferne i 1532 og 1634, da vandet stod over én meter op i kirkerummet.

Den romanske granitfont har cylindrisk kumme, rundt skaft og firkantet fod.