Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Syddøren set fra det gamle våbenhus

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Korsfæstelsesgruppe over korbuen

Prædikestol

Dåbshimmel

Apostelfigurer på skibets nordvæg (1)

Apostelfigurer på skibets nordvæg (2)

Skibet set mod vest

Skibet set gennem glasdør fra forhallen

Døbefont