Klanxbüll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Klanxbüll kirke

Klanxbüll kirke

Kirken er opført i senromansk tid af munkesten men blev hårdt restaureret i 1930-31, kun nordsidens murværk står rimeligt uberørt. Ved restaureringen valgte man at stråtække bygningen, hvilket muligvis er den oprindelige tagdækning. Klokkestablen på kirkegården er fra o.1900. Nordmuren har hjørnelisener samt rundbuede smalle vinduer og en rundbuet portal, under tagskægget ses en vinkelfrise, som er et dekorativt element, der opstår i senromansk tid.

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Korbuekrucifiks

Apsis

Altertavle

Døbefont

Bygningen er et typisk eksempel på overgangstiden fra romansk til gotisk stil. Den gamle kirkeplan med apsis, kor og skib er bibeholdt, men kirken er fra sin oprindelse planlagt med indbyggede hvælv. Kor og skib har otteribbede kuppelhvælv over spidsbuer, der indrammer de smalle rundbuede vinduer. Den udskårne fløjaltertavle dateres til o.1520, i midterskabet ses øverst den tronende Maria med barn på regnbue, herunder ses Anna selv tredje med hele sin familie, den hellige familie flankeres af to bispehelgener, i fløjene ses apostle og øverst kvindehelgener. Prædikestolen dateres til o.1520. Korsfæstelsesgruppen er genopsat på sin oprindelige plads over korbuen, på den bærende bjælke ses en stifterinskription med dateringen 1692.

Den senromansk kalkstensfont dateres til midten af 1200-tallet og stammer formodentlig fra kirkens opførelse. Omkring kummens munding ses en noget forenklet rankefriser, under rankefrisen løber en frise med bueslag, der krydses. På den runde fod gentages den øverste rankefrise.