Søby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kirke Søby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Søby kirke

Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken består af et langhus og tårn. Murværket er dækket med et tykt pudslag, som dækker murværkets enkeltheder, hvorfor det er svært nærmere at bestemme alder og udvikling. Det formodes, at skibets flankemure er rester af en romansk kirke, norddøren med de skrå karme ind mod skibet, synes at være romansk. Det romanske kor er på et tidspunkt blevet nedrevet og erstattet af det nuværende langhuskor Tårnet og våbenhuset menes at være fra sengotisk tid.

Skibet har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Langhuskoret dækkes af et stjernehvælv. Altertavlen fra o.1600 har i midterfeltet et maleri fra sidste halvdel af 1800-tallet. Prædikestolen i renæssance fra 1600-25 har hjørnehermer og arkader med evangelistmalerier. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks fra 1500-20.

Den romanske granitfont har firkantet kumme med hjørnehoveder og rankeslyng på siderne (Mackeprang s.132). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Lillebæltstypen.