Karlebo kirke

Tilbage til Liste over kirke

Karlebo kirke

Karlebo kirke

Lynge-Kronborg hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland og Hornsherred. Af den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet ses kun skibets flankemure opført i granitkvadre. Mod øst ses råt tilhugne kvadre, mod vest ses mere tilhugne kvadre. Skibet er formodentlig forlænget mod vest i slutningen af 1100-tallet. Der ses kun svage spor efter døre og vinduer. I vestgavlen ses fra tårnets mellemstokværk en billedsten med arkadeornamenter. I perioden 1225-75 blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende langhuskor i munkesten, samtidig blev tværskibene opført, i gavlene ses en vindues-tregruppe. Tårnet er formodentlig opført i 1400-tallet. Kirken blev istandsat i begyndelsen af 1960'erne.

Skibet set mod øst

Kalkmalerier på skibets nordvæg

Den smalle korbue er bevaret. Hvælvene er formodentlig indbygget i 1400-tallet. Altertavlen er fra 1597 og blev opsat af Ditlev Holck, der var høvedsmand på Kronborg, maleriet er udført af C. Schleisner i 1856. Prædikestolen er fra 1587. Granitfonten er en efterligning af Roskildetypen udført i 1899.

Kalkmalerierne i korhvælvet og på korets nordvæg tillægges Isefjordsværkstedet og dateres til perioden 1460-80. I korhvælvets østkappe ses Korsbæringen. På korets nordvæg ses Martin til hest, han deler sin kappe med tiggeren. Ud over tiggeren ses endnu to krøblinge stå på jorden, det må være malerens personlig tilføjelse, måske har kirken været valfartssted for krøblinge. I et blændet vindue ses Dorothea flankeret af Jakob d.æ. og Andreas i lysningen.