Kappeln kirke (Kappel)

Tilbage til Liste over kirke

Kappeln kirke

Billedserie

Liste over billeder

Kappeln kirke (Kappel)

Den nuværende kirke er opført i 1793 som afløsning for en tidligere kirke på stedet, denne var viet til Sankt Nikolai og var opført før 1424. Kirkens ejer Adolf Rumohr lod bygmester Johann Adam Richter opføre den nye bygning i senbarok stil med klassicistiske detaljer. Richter var elev af Sonnin, der har bygget Sankt Mikaelskirken i Hamburg. I tårnrummet ses en Kristoffer-figur fra 1934. På de to nedenstående link er der henvisninger til kirken.

Kappeln kirke

Kappeln kirke

På nordvæggen ses et epitafium, der oprindelig var tænkt som en altertavle. Den gamle kirke var i 1600-tallet ejet af familien Rumohr på Roest, familien lod i 1641 opstille en altertavle, udført af Hans Gudewehrt den Yngre i Egernførde. På tavlen ses Jesus fødsel, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Himmelfarten. Alteret havde oprindelig også et Nadverbillede, men da man opførte den nuværende kirke var pladsen på alteret var for lille, derfor delte man den gamle altertavle og opstillede Nadverbilledet. De 28 våbenskjolde for familien Rumohr har oprindelig dannet en krans omkring Nadverbilledet. Figurerne på baldakinen over prædikestolen stammer fra den gamle altertavle.

På sydvæggen ses et gravmæle fra 1690 over Detlef von Rumohr, der var guvernør på Rygen og faldt i kamp i 1678. Det er formodentlig Artus Quenlimus den Yngre som har udført gravmælet, der stammer fra den gamle kirke.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg K og søg Kappeln kirke.

Gravsten og epitafier