Jordløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Jordløse kirke

Jordløse kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Jost. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp over tilhuggen sokkel, skibet er blevet udvidet mod vest, formodentlig i gotisk tid. Skibet har haft tilhugne hjørner, som er bevaret mod nordøst, et romansk vindue i korets nordmur er den eneste bevarede enkelthed fra romansk tid. Tårnet og nordkapellet er opført i senmiddelalderen. Kirken blev hovedistandsat i 1952.

På internetsiden Sydfynske kirker kan man bl.a. finde oplysninger om Jordløse kirke. Tryk på nedenstående link og vælg Jordløse

Sydfynske kirker

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle

Kirken er overhvælvet med gotiske krydshvælvinger. Den brede korbue er næppe oprindelig. Ved hovedistandsættelsen i 1952 fandt man under koret en gravkrypt for slægten Reventlow på Søbo. Den trefløjede altertavle med figurer dateres til o.1515, i midterskabet ses Marias himmelkroning og fire helgenfigurer (Olav, Georg, Johannes evangelisten og Mauritius ?), i fløjene ses tolv apostle. Prædikestol og døbefont er af nyere dato. På korets nordvæg er opsat en mindetavle over Margrethe og Magdalene Reventlow med fortegnelse over de medlemmer af slægten Reventlow, der er gravlagt i kirken. I tårnrummet ses tre gravsten over Anders Reventlow til Søbo (faldet ved Assens 1535), Bertel Holck til Rønhave (på Als) (død 1535), Henrik Holck til Rønhave (død 1579) og hustru Magdalene Reventlow samt deres søn Erik.

Læs mere om altertavlen i Jordløse kirke på internetsiden Danmarks middelalderlige altertavler, Jordløse kirke.

Altertavlen i Jordløse kirke