Hürup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hürup kirke

Hürup kirke

Kirken var viet til Maria. Kor og skib er opført i begyndelsen af 1200-tallet af munkesten. Koret har muligvis haft rundt apsis. På korets sydvæg ses rester af en buefrise. Den nuværende tredelte korafslutning er opført i 1400-tallet af gule mursten. I nordmuren ses romanske vinduer. Nordportalen er blændet, sydportalen er stadig i brug, begge er noget omdannet. Tårnet er opført i begyndelsen af 1500-tallet af mursten. Våbenhuset er fra 1892.

Skib mod øst

Frise i træ på skibets nordvæg

Døbefont

Skibet har fladt loft, koret har hvælv. Den trefløjede altertavle har oprindelig fungeret som sidealter men blev i 1934 stillet på hovedalteret. I midterskabet ses en meget særpræget Treenighedsfremstilling. I midten sidder Gudfader med verdenskuglen, til venstre står Kristus og til højre står Helligånden i form af en ung mand med en due i hånden. Krucifikset over tavlen er fra begyndelsen af 1500-tallet. På skibets nordvæg er opsat en seks meter lang frise skåret i træ o.1275. Under kløverbladsbuer ses syv relieffer fra Passionen. Motiverne er Tilfangetagelsen, Piskningen, Korsnedtagelsen, Gravlæggelsen, Opstandelsen, Kvinderne ved graven og Nedfarten til dødsriget. Korsfæstelsesgruppen over syddøren er fra o.1500. Prædikestolen er skåret i 1698 af Hans Buchholtz. I kirken ses desuden flere figurer, som formodentlig stammer fra sidealtre.

Den romanske granitfont har rankeudsmykning på kummen og tillægges Horder. Formodentlig er den kommet til Slesvig med skibe, som transporterede materiale til opførelsen af Valdemarsmuren i slutningen af 1100-tallet. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Djurslandtypen