Hvilsager kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hvilsager kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hvilsager kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Under kirkens gulv har man fundet stolpehuller, som menes at stamme fra en tidlig trækirke. I midten af 1100-tallet opførtes en kvaderstenskirke, hvoraf kun korets nordmur er bevaret, den romanske kirke har haft apsis. O.1600 lod Dorte Lange til Skaføgård korets tresidede afslutning opføre i munkesten, desuden lod hun tårnet og et våbenhus mod syd opføre. O.1770 var kirken i stærkt forfald, muligvis var tårnets overdel blæst ned. I 1772 bekostede Niels Behr til Skaføgård en fuldstændig ombygning af kirken. Nordvæggens kvaderstensmur og enkelte kvaderstensskifter blev bevaret, våbenhuset blev flyttet til nordsiden og tårnet blev gjort lavere. Tårnet fik desuden en vestportal i munkesten med årstal og navnetræk for Niels Behr og hustru, døren førte ind til en lukket herskabsstol i tårnrummet, hvor orglet nu står.

I våbenhuset ses en fontekumme, et søjlefragment og en terningformet fontefod. I 1986 blev de overdraget til kirken af Hector Estrup på Skaføgård, hvor de har stået. Den terningformede fontefod har tovsnoninger som kan minde om Horders. Fontekummen er noget lille og har muligvis tjent som vievandskar, på kummen ses flere ansigter og et vædderhoved, et fremspringende mandshoved har foroven en fordybning, som man ser det på flere sønderjyske rankefonte fra den nordlige gruppe som f.eks. i Skrydstrup kirke, fordybningen har muligvis været brugt til et lys. I Randers Amts Historiske Samfund 1987 s.37-52 har Lars Nymark skrevet om fontekummen i Hvilsager.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Ved ombygningen i 1772 blev den romanske korbue ændret til en bred fladbue. Altertavlen er en fløjaltertavle fra o.1475, i midterfeltet ses Korsfæstelsen, i fløjene ses apostle, altertavlens figurer er muligvis skåret af en billedskærer fra kredsen omkring Bernt Notke. Fløjenes bagsider har haft malerier, som er gået tabt, fløjene har fået moderne malerier, som kan ses når fløjene åbnes, årstal og kunstner er ikke oplyst i kirkens brochure. I koret ses en piscina, som blev brugt til at lede det hellige dåbsvand ned under kirkegulvet. Prædikestolen bærer årstallet 1605 og har stået på Skaføgård i et kapel, som Dorte Lange indrettede, i felterne ses de fire evangelister, i 1772 lod Niels Behr prædikestolen opstille i Hvilsager kirke. Kirkeskibet er en model af orlogsfregatten Prins Frederik fra o.1750, skibet blev skænket til kirken i 1809 af familien Behr.

På siden Middelalderlige altertavler kan man læse mere om altertavlen i Hvilsager. Vælg Søg i hele databasen, skriv Hvilsager i feltet og tryk på søg.

Middelalderlige altertavler

I koret ses på nordvæggen en gravsten med anevåben over Jens Lunov til Brendstrupgård (død efter 1608) og Eline Brockenhuus (død 1587). På korets sydvæg ses en gravsten over Oluf Pedersen, foged på Skaføgård, (død 1691) og hustru. Under koret findes en gravkrypt for Billeslægten på Skaføgård.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om gravstenen i Hvilsager. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker og søg Hvilsager under H.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen omløbende rundstav under mundingsranden og glat kumme, den firkantede fod kom til kirken i 1917, da den gamle fod forsvandt, den nuværende fod har tjent som ridesten på gården Kirstinehøj mellem Hvilsager og Mørke. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.