Hvidbjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hvidbjerg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hvidbjerg kirke

Hindborg hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, de retkantede døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug men noget omdannet. I murværket er bevaret et rundbuet vindue i koret og et rundbuet vindue i skibet. Tårnet er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre, teglsten og kampesten. Våbenhuset er opført i nyere tid. I våbenhuset væg er indmuret en runesten med teksten "Beder for Bo. Bo." Stenen blev fundet i det østlige kirkegårdsdige. Kirken var i privat eje frem til 1961, da den overgik til selveje. Kirken blev renoveret i 1980-82, ved den lejlighed blev totredjedele af granitkvadrene omsat.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Altertavlen med oprindelige malerier er opsat i 1750, tavlen bærer våben for giveren Chr. Linde til Kærgårdsholm, et altertavlemaleri fra 1898 af A. Dorph er nu ophængt i kirken. Prædikestolen er som altertavlen fra 1750, i felterne ses evangelistmalerier. I 1886 afdækkede man sengotiske kalkmalerier i kirken, i korbuen fandt man billeder af Laurentius og Knud Lavard, kalkmalerierne var dog i så dårlig stand, at man lod dem overkalke igen. På skibets vestmur er ophængt en kristusfigur fra et korbuekrucifiks, figuren dateres til 1300-tallet.

Den romanske granitfont har vegetativ udsmykning på kummen og kors på den runde fod (Mackeprang s.167). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Salling.