Husby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Husby kirke

Husby kirke

Kirken er viet til Sankt Vincentius. I lighed med kirkerne i Sörup, Norderbrarup og Munkbrarup er Husby kirke opført af granitkvadre i slutningen af 1100-tallet formodentlig af bygmestre, der har arbejdet på domkirkebyggeriet i Slesvig. Den oprindelige kirke har haft apsis, hvis runde sokkelsten kan ses i murværket. Tårnet er opført o.1400. I slutningen af 1600-tallet blev kor og apsis nedrevet og skibet forlænget til en langhuskirke. Kirken blev hovedrestaureret i 1952.

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol

Træfigur, Vincentius af Saragossa

Pulpitur, malerier

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Kirken har fladt bjælkeloft. Ved restaureringen i 1952 blev korbuen rekonstrueret, ved den lejlighed blev korbuen og loftet bemalet af Carl Frey efter afdækkede fragmenter af tidligere bemalinger. Altertavlen er udført af Tischler Hansen fra Unewattholz i 1786, i det senbarokke rankeværk indsatte man i 1952 tretten apostelfigurer og Kristus som verdensdommer fra begyndelsen af 1400-tallet, disse figurer stammer fra en tidlige altertavle, der har været opbevaret på Flensborg Museum, i midterfeltet ses Nadveren, derover ses en Korsfæstelsesscene. På korets nordvæg er opsat fem figurer, der stammer fra barokalteret men som blev fjernet ved restaureringen i 1952. Dåbshimlen stammer fra barokken og var en tid opbevaret på Flensborg Museum, i 1996 blev den atter ophængt i kirken.

Prædikestolen er udført i 1691 af Tischler Jürgen fra Grundhof, apostelfigurerne er skåret af Hans Buschholz. Syd for korbuen er opsat en træfigur fra o.1240 af Mikael dragedræber, figuren bærer præg af tilknytning til den senromanske og tidlige gotiske stil i de franske katedraler. Over for syddøren er opsat en træfigur, Maria med barn, fra midten af 1400-tallet. Ved norddøren står en familiebænk fra 1600-tallet, den har tilhørt familien von Lengern, som havde en storgård i området. Ved syddøren ses en figur, Sankt Vincentius, fra anden halvdel af 1400-tallet, møllestenen i hans hånd hentyder til hans martyrium.

På den norske katolske hjemmeside kan man læse Sankt Vincentius helgenlegende. Tryk på nedenstående link.

Den hellige Vincent af Saragossa

I forbindelse med ombygningen i 1700-tallet opførtes pulpituret, felterne blev udsmykket med motiver fra Gamle og Nye testamente.

Den romanske granitfont har på kummen rankeværk og arkader med figurer, på den firkantede fod ses løver og en drage, stilen knytter sig til den skandinaviske tradition. Fonten er ikke registreret i Mackeprang men nævnes under Almindelig del - VIII motiver (s.53,54,57,61).