Hunseby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hunseby kirke

Hunseby kirke

Musse hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken har formodentlig været viet til Sankt Andreas i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre. I korets sydmur er bevaret et romansk vindue, desuden ses svage spor efter en præstedør. I skibets nordmur ses spor efter tre romanske vinduer. Skibets syddør blev blændet i 1851 og dens granitindramning blev en tid anvendt som kirkegårdsportal til den blev indsat som portal omkring vestdøren. Portalen har trekantet afslutning øverst og omløbende tovsnoning samt en noget gådefuld latinsk indskrift, hvoraf man kan læse fragmenter: "I begyndelsen var (ordet) jeg vil gå ind i (dit) hus Jeg sværger ved skægget Salomon gjorde mig, kirken " I skibets sydmur er indsat to granitkvadre, den ene med et mandshoved, den anden med koncentriske cirkler i relief og to arme med hænder, der synes at række mod cirklen, stenen er formodentlig en helleristningssten, som på et tidspunkt er blevet indsat i murværket, stenen kaldes Kong Hunses navle, reliefkvadren med hovedet kaldes Kong Hunses hoved. Skibets østgavl har øverst en arkaderække, korets østgavl har tre spidsbuede blændinger. Tårnet er opført i sengotisk tid, den kamtakkede gavl har stigende højblændinger og øverst tre cirkelblændinger. Sydkapellet er opført i 1880.

På siden Turistlolland kan man læse om Hunseby kirker. Tryk på nedenstående link.

Turistlolland

På Storstrøms amts hjemmeside kan man læse om Hunseby kirke i landskabet. Tryk på nedenstående link.

Storstrøms amt

Tryk på nedenstående link og læs Nationalmuseets rapport om en dendrologisk undersøgelse af trærammer fra Hunseby kirke. Træet menes fældet efter 1058.

Nationalmuseet

Skibets sydmur mod øst

Kvader med helleristninger i skibets sydmur

Reliefkvader med hoved i skibets sydmur

Vestportal (1)

Vestportal (2)

Skibet set mod øst

Korbuekragsten

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Prædikestol (4)

Prædikestol (5)

Garvkapel

Den runde korbue er bevaret med tovstavsprofilerede kragsten. Koret fik indbygget hvælvinger i sengotisk tid. Tårnrummet var gravkapel for Knuthenborgs ejere til 1851, da man opførte gravkapellet mod syd og indrettede tårnrummet til våbenhus. I åbningen til gravkapellet ses en smedejernsdør fra slutningen af 1600-tallet. Altertavlen i akantusbarok dateres til o.1700, nadvermaleriet er stærkt opmalet, tavlen bærer våben for Eggert Christopher Knuth og fru Søster Lerche. Prædikestolen har himmel med årstallet 1617, på hjørnehermerne ses våben for Knud Urne og Merete Grubbe. To stolegavle med årstallet 1555 og våben er nyere kopier af nogle nu forsvundne stolegavle, desuden ses stolegavle med årstallet 1888 og våben. Over indgangen til gravkapellet hænger en mindetavle for Frederik Markus Knuth, i gravkapellet er ophængt et epitafium for Eggert Christopher Knuth (død 1697) og fru Søster Lerche (død1723) under epitafiet står to buster. Fonten af cement er fra 1851. Krucifikset er fra 1885.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Knud Urne og Merete Grubbe samt for Eggert Christopher Knuth og Søster Lerche. Tryk på nedenstående link og søg Hunseby kirke.

Gravsten og epitafier

Tryk på nedenstående link og læs om Søster Lerche på Dansk kvindebiografisk leksikons hjemmeside.

Søster Lerche