Hundstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hundstrup kirke

Hundstrup kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Langhuset stammer formodentlig fra en romansk kirke opført af rå kamp. Den oprindelige romanske kirke har muligvis haft et mindre kor. I sengotisk tid opførtes tårnet af munkesten, gavlene stammer fra en restaurering i 1872. Nogenlunde samtidigt med tårnet opførtes de to korsfløje. I 1872 blev kirkens murværk dækket af cementpuds, som blev fjernet i 1972, under dette arbejde fandt man en hjørnekvader mod sydøst med et skægget hoved i relief.

Læs mere om kirken på sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Hundstrup kirke

Reliefkvader i korets sydmur

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Skibet set mod vest

Glasmosaik i skibets nordvindue

Glasmosaik i skibets nordvindue

Døbefont

Langhuset fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Den trefløjede altertavle har malerier af Ingolf Røjbæk fra 1973. Et tidligere altermaleri af J.P.Petersen fra 1934 og et alterbillede fra 1887 af H.Chr.Hansen er nu ophængt i kirken. Prædikestolens fyldninger med årstallet 1566 er indsat i et moderne rammeværk, på fyldningerne ses våben for Claus Bryske til Flintholm (død 1564) og hans hustru Berite Banner (død 1591), som giftede sig med Knud Bille i 1578. I skibets nord og sydvindue ses glasmosaikker fra 1991 af Sven Havsteen-Mikkelsen. Den blå rude mod nord tager udgangspunkt i Grundvigs vers: Himlene, Herre, fortælle din ære, mesteren prises af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære vise os, hvad dine hænder formå. Den røde rude mod syd tager udgangspunkt i Grundvigs vers: Ordet med solen i skiftende tider udgår som brudgom i morgenrød glans, strålende frem ad sin bane det skrider, krones som helten med aftenrød krans.

Augustinus Ingolf Røjbæk (1914-1996)

Røjbæk gik først på Teknisk skole på Frederiksberg (1934-37) og derefter på Kunstakademiet i København hos Elof Riesbye (1938-45.) Han debuterede på KE i 1937 og har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling 1940-78 samt på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1942-59. I 1968 deltog han i udstillingerne "Ny kunst i kirkerne" i Helligåndshuset, København og "Moderne dansk kirkekunst" i Basel i 1969. I 1980 deltog han i udstillingen "Kirkelig kunst" i Billund. Ingolf Røjbæk blev under sine studieår påvirket af Risebyes mystisk-religiøse billedstil og konverterede til katolicismen. Hans figurstil er præget af enkle linier og en fin behersket farveholdning. Af kirkeudsmykninger kan nævnes korloftet i Tjæreborg kirke (1956), prædikestolen i Klovborg kirke (1961), prædikestolens felter i Tvilum kirke (1957) og i Asnæs kirke (1959) samt glasmosaikker i Bakkendrup kirke (1962), Gørlev kirke (1966) og Messiaskirken (1969). Røjbæk har malet alterbilleder til Homå kirke (1957), Vinding kirke (1963), Brøndum kirke (1964), Gauerslund kirke (1966), Højen kirke (1969) og Hundstrup kirke (Sallinge hr.) (1972).

Den romanske granitfont har kumme og fod udformet som terningkapitæler med hjørnehoveder (Mackeprang s.134). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Kapitæltypen.