Hover kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hover kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hover kirke

Hind hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren i brug, den har ved karmhjørnerne indfældede rundstave, norddøren er tilmuret, mod sædvane er de to døre ikke placeret over for hinanden, norddøren er placeret længere mod vest end syddøren. I nordsiden ses flere oprindelige vinduer. Under et uvejr i 1771 styrtede vestgavlen ned og blev ommuret (ifølge De danske kirker), den svære støttepille stammer fra denne ommuring. På østgavlen er opsat en klokke under et halvtag. Våbenhuset menes opført omkring reformationen, nederst i våbenhusets vestmur er indsat en vinduesoverligger. Kirken nævnes ofte som en kirke fra den tidlige kristne byggeperiode, uden tårn og med uberørt murværk. Vestgavlen er dog ommuret og flere steder virker murværket noget omsat, bl.a. ses en vinduesoverligger eller et tympanonfelt indmuret i østgavlen, desuden er placeringen af dørene noget tvivlsom. Kirken blev istandsat i 1960'erne.

I kulturministeriets Kulturkanon fra 2006 er Hover kirke blevet udvalgt som et væsentligt værk inden for den danske arkitektur. Tryk på nedenstående link og læs mere.

Hover kirke

Kirken har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten, den søndre kragsten er højere placeret end den nordre, i kirkens brochure mener man det er en understregning af mandsside og kvindeside, men da kragstenene formodentlig har båret tværbjælken til et korbuekrucifiks, er denne forklaring næppe sandsynlig. På triumfvæggen ses kalkmalerier fra 1550-75, de blev afdækket af E. Rothe i 1907, mod nord ses Isaks ofring, som formodentlig er en kopi efter Christian III's bibel, omkring korbuen ses rankeværk, i kirken har man fundet spor af ældre kalkmalerier, disse er dog atter blevet overkalket. Alterbordet er opmuret af granitkvadre med hulkantprofileret plade og sokkel. På alterbordet står en altertavle fra 1550-1600, i storfeltet er indsat en kopi fra o.1875 efter A. Dorph. Prædikestolen fra 1596 har oprindelige malerier i felterne, disse blev afdækket i 1994, da man fjernede en nyere overmaling. I kirken ses en degnestol i sengotisk stil med store korsblomster på gavlen, på træværket har man fundet graffiti fra 1600-tallet, lokalhistoriker Alfred Kaae har beskrevet disse i kirkens brochure. Desuden ses en stolegavl med et bomærke og årstallet 1575.

Den romanske granitfont har på kummen arkaderække med tovsnoninger, på fonten kan man se rester af en tidligere bemaling. På det korte skaft ses en tovsnoning. Den firkantede fod er jordgravet, men man kan se det øverste af et rundt felt med udsmykning. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.