Hov kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hov kirke

Hov kirke

Langelands Nørre hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor, skib og våbenhus er opført i romaniserende former af røde mursten i 1872.-73 efter tegninger af A.H.Klein. Tårnet blev opført i 1904 efter tegninger af arkitekt Bang, der var slotsforvalter på Tranekær.

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Kirken har fladt træloft. Altertavlen er et maleri fra 1894 af Julius Paulsen (1860-1940). Julius Paulsen var uddannet malersvend og studerede på Kunstakademiet 1879-92. I 1885 rejste han med Viggo Johansen til Paris over Holland og Belgien, hvor især Rembrandt gjorde et stort indtryk på ham. I Paris var det især den franske salonkunst som fangede hans interesse. Julius Paulsen udviklede efterhånden en mere stemningspræget stil som i To ege og Egnen ved Vallø (1892), denne stil udviklede sig efterhånden til en nærmest abstrakt stil som i Landskab fra Tisvilde (1933). Julius Paulsen har udført et portræt af Carl Nielsen (1931), som kan ses på Frederiksborg slot. Han har udstillet på Charlottenborg fra 1879 og på Den Frie Udstilling 1891-1906. I perioden 1908-20 var han professor ved Kunstakademiet. (Kilde: Gyldendals Encyklopædi)

Den romanske granitfont stammer fra Skrøbelev kirke. Kummen er af grå granit, foden er af rødlige granit med hoveder og små mænd, som holder hinanden i hånden. På hele kummen og skaftet ses liljer og kors i bælter adskilt af parallelle bånd eller zigzagstriber (Mackeprang s.114-17). Mackeprang anser Hovfonten for den håndværksmæssigt bedste af de sydfynske fonte. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.