Horsbüll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Horsbüll kirke

Horsbüll kirke

Slesvig. Kor og skib er opført i begyndelsen af 1200-tallet af teglsten. Tårnet er opført i 1800-tallet.

Skibet set mod øst

Prædikestol, felt med Korsfæstelsen

Døbefont

Kor og skib har bjælkeloft. Altertavlen er udført i 1780 af Sönnichsen. Prædikestolen er udført af Berend Cornilissen fra Husum i 1655, i felterne ses Piskningen, Tornekroningen, Korsfæstelsen og Opstandelsen, nederst står Broder Syncksen og hustru Catrina Broders, der skænkede prædikestolen, desuden ses våben for Broder Syncksen. Den sengotiske Korsfæstelsesgruppe med Maria og Johannes omkring Kristus på korset er ophængt i korbuen på sin oprindelige plads. På nordvæggen ved døbefonten hænger en Madonna på månesegl fra 1500-tallet. Dåbshimlen er fra 1600-tallet. Stoleværket fra 1600-tallet, flere bærer familiernes navne, de ældste er dateret 1591, under pulpituret står herskabsstolene. På korets nordvæg ses gravsten for Broder Syncksen og hustru samt for Bahne Rickertzen.

Den romanske granitfont dateres til o.1200, kummen er prydet med arkader. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Kumme alene prydet med arkader - Med firkantet fod.