Horne kirke

Tilbage til Liste over kirke

Horne kirke

Horne kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken består af en romansk rundkirke opført i kampesten med sengotiske tilføjelser. Rundkirken er 17 meter i diameter, i murværket har man fundet spor efter skydeskår og tegn på, at den romanske kirke har haft kor, mod sydøst ses et romansk vindue med karme af kvadersten. Rundkirken har haft to stokværk, et nedre til kirkebrug og et øvre til forsvar. Det nuværende kor er opført i gotisk tid, i murværket ses spor efter oprindelige vinduer, hvis placering kunne tyde på, at koret har været inddelt i to stokværk. I sengotisk tid fik østgavlen tilføjet et messeklokkespir, der forneden hviler på et svært postament, der aftrappes opad mod det ottekantede spir, østgavlen blev noget ombygget i midten af 1800-tallet. Våbenhuset er opført i sengotisk tid, gavlen er fra 1893. Tårnet er opført i sengotisk tid men er omdannet flere gange, tårnet er forbundet med rundkirken med en kort forlængelse. Under koret findes en muret gravhvælving for Hvedholms ældre ejere, her står bl.a. sarkofager for rigsråd Jørgen Brahe (død 1661) og hans hustru Anne Gyldenstjerne (død 1677). På kirkengården opførtes i 1825 et gravkapel for Hvedmols ejere, tegnet af G.F.Hetsch.

Østgavl

Rundkirken set fra nord

Skibet set mod øst

Kor

Altertavle

Døbefont af Thorvaldsen

Epitafium ophængt i rundkirken

Gammel døbefont

Den tidligere rundkirke fungerer nu som skib, i sengotisk tid fik rundkirken indbygget ti hvælv, der bæres af fire ottekantede piller. Det gotiske kor har fået indbygget tre fag hvælv i sengotisk tid. Kirkens indretning præges af empirestilen fra begyndelsen af 1800-tallet. Over alterbordet hænger et maleri signeret Eckersberg 1812, bag alteret står orglet på et pulpitur med årstallet 1809 og Bille Brahes initialer. Prædikestolen med Bille-Brahes våben er fra 1810. Over for prædikestolen ses et herskabspulpitur med Bille Brahes våben, ligeledes fra 1810. Marmorfonten er af Thorvaldsen. I kirken ses et korbuekrucifiks fra o.1525. I rundkirken er ophængt en figursten over Frantz Bille til Søholm (død 1563) og hustru Edel Hardenberg til Hvedholm (død 1581).

På siden Gravsten og epitafier kan man se slægtstavler for Frantz Bille og Edel Hardenberg. Tryk på nedenstående link og søg Horne kirke.

Gravsten og epitafier

Den oprindelige romansk granitfont står ved den nordvestlige pille i rundkirken (Mackeprang s.111). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Vindingetypen.