Horbelev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Horbelev kirke

Horbelev kirke

Falster Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falster stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peter. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kampesten og kridtsten med tilhugne hjørnekvadre, den romanske kirke har usædvanligt høje mure og er formodentlig en af de ældste stenkirker i området. Apsis er opdelt i fem felter af smalle lisener, der under taghøjde afsluttes af tvilling-rundbuer. Apsis har et noget omdannet rundbuevindue mod øst, korets murværk ses spor efter to oprindelige vinduer, i skibets murværk ses spor efter tre oprindelige vinduer, det ene kan ses som blænding over våbenhusets loft, i den ret smalle smig er indristet et skib. Syddøren er omdannet, norddøren spores kun ved sin tærskelsten. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. I tårnets sydmur ses fire hoveder, en mand og tre kvinder, ifølge et sagn sættes disse hoveder i forbindelse med folkevisen om Hr. Truels døtre. Tårnet har blændingsprydede kamtakgavle.

Tryk på nedenstående link og læs sagnet om Hr. Truels døtre.

Hr. Truels døtre

Tryk på nedenstående link og læs om Horbelev kirke på Lolland-Falsters stifts hjemmeside.

Horbelev kirke

Fire hoveder i tårnets sydmur

Skibet set mod øst

Prædikestol

Mariatavle på skibets nordvæg (1)

Mariatavle på skibets nordvæg (2)

Mariatavle på skibets nordvæg (3)

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv. Den høje slanke korbue er bevaret med profilerede kragsten. I gotisk tid har koret fået indbygget et krydshvælv, skibet har bevaret sit flade loft. Man har fundet svage spor af kalkmalerier i 1832 og 1953, disse er dog atter blevet overkalket. Alterbordets forside har malerier fra o.1630. Altertavlen er et snitværk i Henrik Werners stil fra o.1640, i storfeltet ses Korsfæstelsen, som muligvis er malet af Antonius Clement efter Sadelers stik af Christoph Schwarz maleri, billedet svarer til malerier i Nykøbing og Kippinge. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet, i 1630 fik stolens felter malerier, som blev dækket af skårne evangelistfigurer i 1650, da de oprindelige hjørnepilastre blev erstattet med hermer i bruskbarok. På skibets nordvæg ses en trefløjet Mariatavle fra 1450-75 som blev overflyttet til Horbelev fra Nørre Alslev kirke i 1587, i midterskabet ses den tronende Maria med barn, i fløjene ses Bebudelsen og Besøgelsen samt Kongernes tilbedelse og Fødslen, på fløjenes bagsider ses malerier. I tårnrummet er opsat en stærkt forvitret gravsten med anevåben over Oluf Hungersøn Ulfstand (død 1529). I kirken ses et nyere maleri, som fremstiller Nadveren.

På siden Gravsten og epitafier kan man se en beskrivelse af gravstenen over Oluf Hungersøn Ulfstand. Tryk på nedenstående link og søg Horbelev.

Gravsten og epitafier

Døbefonten af rød kalksten er udført på Gotland o.1350, på den ottekantede kumme sider ses ret ejendommelige relieffer: Peter og Paulus, en hjort, en enhjørning, Korslammet samt to scener fra Sankt Margrethes legende (Mackeprang s.400). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Enligtstående.