Holtug kirke

Tilbage til Liste over kirke

Holtug kirke

Holtug kirke

Stevns hr., Præstø amt, Roskilde stift. Midt og Sydsjælland. Af den oprindelige romanske kirke er kun bevaret skibet opført af kridtstenskvadre. Langhuskoret stammer fra første halvdel af 1400-tallet, tårnet stammer fra sengotisk tid o.1500, våbenhuset er fra 1600-tallet. En kvader med runeindskriften "Tirad ristede" stammer formodentlig fra det oprindelige kor. Kirken nævnes i Martin A. Hansens novelle Paradisæblerne.

Skib 1.fag østkappe, Skabelsen og Lucifers nedstyrtelse

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i første halvdel af 1400-tallet, kun det vestligste hvælv er bevaret i oprindelig stand, de øvrige er ombygget i renæssancen. Altertavlen er et maleri af J. L. Lund fra 1821. Fonten af kridsten er fra 1922, den oprindelige romanske font står muligvis i Magleby kirke. I kirken ses et krucifiks fra anden halvdel af 1600-tallet. Prædikestolen er fra 1825. I kirken ses figursten over Peder Svave (død 1552) udført i Morten Busserts værksted. I skibets vesthvælv ses kalkmalerier, som tillægges Højelseværkstedet. I østkappen ses Skabelsen i sydkappen ses rester af Adams skabelse.

Den romanske granitfont har tovsnoning om kummens munding. Den er registreret i Mackeprang - Ikke registreret - Sjælland.